My Profile

Profile Avatar
Hanna8956441
Ditscheinergasse 17
Ingelsdorf, BURGENLAND 9560
Austria
http://www.munmunz.com/article/25
เคล็ดวิธีซักฟอกพร้อมทั้งการดูแลรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อให้อยู่กับเราไปอีกยาวนานเคล็ดกรรมวิธีซักฟอกพร้อมทั้งการดูแลรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดให้คงทนใช้ได้ไปอีกยาวนาน เทคนิคที่ 1 การชะล้างร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดสมควรนำสิ่งต่างๆ ออกจากกระเป๋าก่อนดำเนินการแช่ผ้า

เคล็ดกรรมวิธีซักล้างพร้อมทั้งการบำรุงรักษาร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อให้คงทนใช้ได้ไปนานๆ อย่างที่ 2 การซักล้างร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อควรจะปลิ้นผ้าโดยเอาด้านในออก เพื่อรักษาหน้าผ้ากับลายปัก/ลายสกรีน

เคล็ดลับกระบวนการทำความสะอาดพร้อมกับการดูแลรักษาร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อให้อยู่กับเราไปอีกยาวนาน อย่างที่ 3 การทำความสะอาดร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเนื่องด้วยร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อที่มีหน้าผ้าแบบ จูติ หรือ ลาครอส ต้องแช่ผ้าในน้ำที่ใส่แฟ้บแล้ว เพื่อไม่ให้แฟ้บติดตามหน้าผ้า เป็นสาเหตุให้เกิดรอยขาวได้

กลยุทธ์กระบวนการทำความสะอาดและการดูแลรักษาร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อให้อยู่กับเราไปนานๆ ขั้นตอนที่ 4 การซักฟอกร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อพึงแช่ผ้าก่อนการชะล้าง 10-20 นาที ก่อนเริ่มติดเครื่อง เพื่อให้รอยคราบหลุดออกได้สบายขึ้น

เคล็ดวิถีทางชำระล้างกับการทะนุบำรุงร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อให้อยู่กับเราไปนานๆ อย่างที่ 5 การซักล้างร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดสำหรับผ้า CVC หรือผ้า Cotton 100% ซื่งอาจกำเนิดอุปสรรคด้านการยุบของเนื้อผ้าได้ จึงไม่ควรชำระล้างโดยใช้น้ำอุ่นไม่ก็น้ำร้อน สมควรชำระล้างด้วยน้ำอุณหภูมิปรกติเพียงนั้น

กลยุทธ์วิธีการทำความสะอาดพร้อมกับการทะนุบำรุงร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดให้อยู่กับเราไปอีกยาวนาน ขั้นตอนที่ 6 การผึ่งผ้าในแสงอาทิตย์ที่จัดมาก เป็นเหตุให้สีหมองได้จึงพึงจะกลับผ้า หรือว่าตากในแดดที่ไม่ร้อนจนเกินไป

กลยุทธ์แนวทางซักฟอกพร้อมทั้งการบำรุงรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อให้อยู่กับเราไปอีกยาวนาน เทคนิคที่ 7 สำหรับการรีดเสื้อยูนิฟอร์ม ไม่ควรรีดด้วยไฟแรง พร้อมด้วยไม่พึงรีดแถวตะเข็บที่ซ้อนกัน โดยเฉพาะเสื้อที่ตัดเย็บด้วยผ้า TC หรือ TK

เทคนิควิธีทำความสะอาดและการทะนุบำรุงร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อให้อยู่กับเราไปอีกยาวนาน ขั้นตอนที่ 8 การแขวนเสื้อเพื่อรอการใส่ครั้งหน้า เราควรจะติดกระดุมทุกเม็ดเพื่อให้เสื้ออยู่ตัวคงที่สวยงาม

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.